KV NÅLSKÄRAN

Projekt: Nyproduktion bostäder

Ort: Göteborg

Entreprenad: Betongentreprenad

Byggår: 2014

Beställare: PEAB

Platschef: Marcus Tellskog