Information om Cookies

På den här hemsidan används cookies. Vi använder cookies för att få information om hur vår hemsida används och hur vi kan ge en bättre tjänst till våra kunder. Vi följer inte hur enskilda personer använder hemsidan. Om du ta bort information vi lagrar i cookies så kan du enkelt radera dem från din webbläsare. Du kan också ändra inställningarna så att cookies från hemsidan inte tillåts.

Trygg hantering av dina personuppgifter (GDPR)

Vårt ansvar
Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag som heter GDPR (General Data Protection) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi på AGB värnar alltid om personlig integritet. Det är väldigt viktigt för oss att ni känner er trygg med hur vi behandlar era personuppgifter på ett sätt som är gällande i den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Behöver jag göra något som kund till AGB?
Ni behöver inte göra något. Det är vi som ska anpassa oss för att era personuppgifter ska vara i fortsatt trygghet. På de här sidorna kan du läsa mer om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.
www.datainspektionen.se

Personuppgiftspolicy

Grundläggande principer
AGB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, bransch-regler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläg-gande principer för behandling av personuppgifter

När sker behandling av personuppgifter?
AGB behandlar dina personuppgifter när du
• Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• Anmäler dig till att delta på våra eventets
• Beställer produkter och tjänster
• Söker kontakt med oss i övrigt
• Besöker AGB:s webbplatser

Registrerade uppgifter
De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras. AGB har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, m.m, förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna registreras hos os

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Vilka uppgifter sparar ni om mig?
Kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi sparar om dig och vid önskemål om borttagning av uppgifter.