Terminalexpansion södra

Tillbyggnad av 3 gater och 7 st uppställningsplatser på Landvetter flygplats. Projektet startade augusti 2018 och förväntas hålla på till nov 2019. Beställare är Svedavia och huvudentreprenör är NCC Building.

Vi armerar och formar och gjuter varje uppställningsplats i speciella lutningar så att glykolspill från flygplanen rinner till glykolmagasinen. Detta pga miljöskäl. Det är också sopade ytor pga halkrisk. Lutningar och ytor är ett avgörande moment i gjutningen.

Viktigt att ta prover så att betongen uppfyller kraven som är ställda av Svedavia. Den är också en frystestad betong som används.

Glädjande att se är också att miljöarbetet är något som Svedavia tillsammans med NCC håller högt så alla som verkar på arbetsplatsen har regler som engagerar, beställare liksom ue.