SkövdeHem Arena

Illustration: Ritningen arkitektbyrå

Här bygger vi en multisportarena i anslutning till den befintliga ishallen Billingehov tillsammans med vår beställare Skeppsviken Bygg, byggherren är Skövde Hem.

Den färdiga byggnaden kommer bli en multisportarena med idrottshall, Hop N Pop, paddelbanor, golfsimulator, Nordic Wellness, en restaurang och bar. Byggnaden kommer att byggas ihop med en befintlig ishall och i grannfastigheten finns även tennisbanor.

AGB:s uppgift är att göra en bottenplatta i 3 etage och platsgjuta väggar mellan etagen enl följande:
Plan 0 – En hoppgrop, om ca 300 m² där höj och sänkbara redskap till gymnastik kommer att finnas. Sedan gjuter vi ca 70 lpm vägg upp till etage 1.

Plan 1 – På detta plan gör vi en bottenplatta på ca 2700 m² där det blir idrottshall, omklädningsrum samt Hop N Pop. Sedan gjuter vi en 4 m hög vägg om ca 150 lpm upp till etage 2.

Plan 2 – På denna bottenplatta på ca 3100 m² kommer Nordic Wellness och alla paddelbanor att finnas. På detta plan kommer även huvudentrén, restaurangen och baren att finnas.
Det är på denna våning som vi går emot och ansluter bottenplattan mot den befintliga ishallen.