AGB är en heltäckande mark-, grund- och betongentreprenör

På AGB utför vi alla typer av betongarbeten såsom kompletta stommar, husgrunder och industrilokaler. Vi gör också alla grävarbeten som schaktning, grov- och finplanering Vi utför även pålning och avloppsanläggningar. Som beställare behöver du bara en leverantör för allt mark- och grundarbete i ditt projekt – AGB