Emiliehaven, Vallensbaek

Åt vår beställare K-fast Bygg Syd AB utför AGB en komplett grundläggning av flerbostadshus. Projektet inkluderar platsgjuten källare, garage, ramp med tillhörande väggar samt ytterväggar runt hela källaren.