Ramnerödsskolan

Uddevalla kommun har beslutat göra Ramnerödskolan dubbelt så stor. Bygget sker i etapper och omfattar både nytt hus samt ombyggnad av befintligt hus och idrottshall.

Vi har fått uppdraget att gjuta 2 bottenplattor till en ny skolbyggnad på 1100 m2 och en tillbyggnad av idrottshallen på 300 m2. Vi gjuter även en sprinklertank i källarplan. Beställare är Uddevalla kommun och huvudentreprenör är MVB Astor Bygg AB.