Stödmur i Trollhättan

I Trollhättan bygger vi en stödmur åt vår beställare NCC Sverige AB.

Gregorz och Thomasz armerar nästa gjutetapp i bilden ovan. Här använder de sig av lösarmering.