Lundbypark Kv.B.

Projektet innefattar bottenplatta samt stomme. Huset kommer bestå av en del äldreboende, en del hyresrätter och en del bostadsrätter. Huset är 7-8 vånngar. Byggtid hösten 2019 – våren 2021.

Platschef: Dennis Hansson

Arbetsledare: Jonas Ljungkvist