VARA BADHUS

Projekt: Nyproduktion badhus

Ort: Vara

Entreprenad: Utförandeentreprenad

Byggår: 2013

Beställare: PEAB

Arbetsledare: Patrik Eriksson