EKEDALS FÖRSKOLA, SKÖVDE

Projekt: Nyproduktion förskola
Ort: Skövde

Entreprenad: Betongentreprenad

Byggår: 2016

Beställare: PEAB

Platschef: Conny Josefsson