BRF HÄLLUNGEN

Projekt: Nyproduktion bostäder

Ort: Stenungsund

Entreprenad: Betong Entreprenad

Byggår: 2017

Beställare: PEAB

Platschef: Dennis Hansson

Projektledare: Johan Ejdbring