Flatås Alléer

Projekt: Nyproduktion bostäder

Ort: Göteborg

Entreprenad: Betong Entreprenad

Byggår: 2017

Beställare:

Platschef:Niklas Leoson

Projektchef: Robert Hansson