Projekt: Hus Z2 Reservkraftverk Mölndals Sjukhus

Ort: Mölndal

Entreprenad: Betong Entreprenad

Byggår: 2018

Beställare: Tommy Byggare

Platschef: Niklas Leoson

Arbetschef: Robert Hansson